REZERVĒŠANAS NOTEIKUMI

Atjaunots 2019-02-10

StayLiepaja balstās uz sekojošiem noteikumiem attiecībā uz mājvietu, programmas un ēdināšanas pakalpojumu pasūtīšanu, rezervēšanu un atcelšanu. Šie noteikumi ir saistoši abām pusēm kopš brīža, kad klients ir veicis rezervāciju.

LĪGUMS

Kad Jūs nosūtīsiet rezervāciju caur mūsu tiešsaistes rezervēšanas sistēmu, Jūs saņemsiet automātiski ģenerētu rezervācijas izklāstu un apmaksas rēķinu uz e-pastu, kuru būsiet norādījis rezervācijas veidlapā. Tas nav līgums starp mums vai Jums un īpašnieku. Līgums ar īpašnieku tiek noformēts tikai pēc tam, kad Jūsu rezervācija ir apstiprināta rakstveida vēstulē, kas nosūtīta Jums uz e-pastu. Nospiežot pogu „apstiprināt”, Jūs piekrītat visiem šeit izklāstītajiem rezervēšanas noteikumiem bez izņēmumiem. Aizpildot un aizsūtot elektronisko rezervēšanas veidlapu Jūs veicat rezervācijas pieprasījumu par piedāvātā īpašuma iznomāšanu, kas, mūsu apstiprināšanas gadījumā, pāriet līgumattiecībās, kurām ir saistošs juridisks spēks starp Jums un īpašuma īpašnieku.

REZERVĒŠANA UN APMAKSA

Rezervāciju var veikt tieši caur mūsu mājaslapu StayLiepaja.lv vai caur mūsu partneriem Booking.com, Airbnb.com un Smoobu.com. Rezervēšanai piemīt saistošs raksturs kopš tās rakstveida sastādīšanas brīža. Pēc rezervācijas apstiprināšanas klients saņems rakstveida rezervācijas apstirpinājumu un apmaksas rēķninu. Apmaksas rēķins tiks izveidots elektroniskā veidā un būs derīgs bez paraksta. Avansa maksājums sastāda 100% no kopējās summas un tas ir jāsamaksā nekavējoties. Pēc kvīts par apmaksu klients saņems galīgo rēķina un rezervācijas apstiprinājumu.

Rezervācijas atcelšana vienmēr jāveic rakstveidā un jānosūta StayLiepaja pārdošanas nodaļai uz info@stayliepaja.lv. Atcelšanas pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu kopš brīža, kad informācija par atcelšanu ir nonākusi līdz pārdošanas nodaļai.

Gadījumā, ja klients atceļ rezervāciju:

Dienu skaits līdz iebraukšanas dienai, kad StayLiepaja var atcelt rezervāciju Daļa no kopējās rezervācijas summas, kas tiek atgriezta
Ne mazāk par 42 dienām 65%
Starp 15 dienām un 41 dienu 25%
14 denas vai mazāk 0%

Ja atcelšana tiek veikta sakarā ar negaidītu klienta vai tuva radinieka saslimšanu, nelaimes gadījumu vai nāvi, klientam ir tiesības saņemt veiktā maksājuma atgriešanu, izņemot līgumsodu 50 EUR apmērā. Par rezervācijas atcelšanas iemeslu ir nekavējoties jāpaziņo pārdošanas nodaļai. Izziņa no ārsta vai cits dokuments, kas apstiprina attaistonojšo atcelšanas iemeslu ir jāiesniedz pēc pieprasījuma saprātīgā termiņā.

Nepārvaramas varas gadījumā, kas ir ārpus StayLiepaja kontroles, StayLiepaja var atcelt rezervāciju un klientam ir tiesības saņemt atpakaļ pilnu apmaksāto sumuu.

REZERVĀCIJAS ATCELŠANAS APDROŠINĀŠANA

Mēs iesakām un ceram, ka viesiem būs vai arī viņi noformēs ceļojuma apdrošināšanas polisi (kas sevī ietver rezervācijas atcelšanas apdrošināšanu, kas sedz saslimšanas un neizbēgamus atcelšanas iemeslus) līdz iebraukšanai.

IEBRAUKŠANA UN PALIKŠANA

Pēc rezervācijas apstiprināšanas, klients saņems instrukciju par to, kā tikt līdz viesu namam, vēstuli par to, kā pavadīt brīvdienas un informāciju par to, kā saņemt atslēgas.

Apartamenti ir pieejami no plkst. 17:00 iebraukšanas dienā. Izbraukšanas dienā izrakstīšanās ir līdz 12:00 atskaitot gadījumus, kad ir norādīts citādāk. Apartamentos tiek piedāvāta pamata galda piederumi, ūdens un elektrība, tualetes papīrs, papīra dvieļi, tīrīšanas līdzekļi un piederumi, beigu tīrīšana.

Ierodoties jāizpīldā Viesu Formu un ar savu parakstu jāapstīprīnā šos Noteikumos and Nosacijumos.

Neskatoties uz to, ka beigu tīrīšana ir iekļauta cenā, izbraukšanas brīdī dzīvojamām telpām ir jābūt kārtībā. Mēbelēm un citiem piederumiem ir jābūt savās vietās, netīriem traukiem jābūt trauku mazgājamā mašīnā un gružiem ir jābūt iznestiem. Smēķēšana ir aizliegta visās dzīvojamās telpās. Mēs neatbildam par kotedžā atstātajām mantām. No klienta tiks iekasēta maksa par mantu atgriešanu.

Klientam ir jāievēro visas instrukcijas un ugunsdrošības noteikumi, īpaši pie atklātas uguns grila izmantošanas laikā, ūdens mucas un saunas uzsildīšanas laikā. Pirts slotu izmantošana saunā ir aizliegta.

Lūdzu, neapmeklējiet saunu un mucu ar karsto ūdeni, ja to ir aizliedzis Jūsu ārsts vai arī, ja Jums ir problēmas ar sirdi, asisns spiedieu u.t.t. Vecākiem ir jāpieskata bērni un tā ir viņu atbildība, lūdzu, nelaidiet viņus tuvu ugunij.

Bērnu, mazuļu un jebkura pieaugušā, kuram ir nepieciešama aprūpe, pieskatīšana visu laiku ir viesu atbildībā.

StayLiepaja pārstāvis ir tiesīgs apmeklēt teritoriju, lai to uzkoptu un veiktu aprīkojuma apkopi.

SMĒĶĒT AIZLIEGTS

Apartamentos darbojas noteikums par smēķēšanas aizliegumu. Gadījumā, pārkāpjot noteikumus, tike iekasēta soda nauda 100 eiro. Smēķešana ir iespējama tikai ārpus apartamentus.

MAKSIMĀLĀ IZVIETOŠANA

Maksimālā izvietošana istabās atbilst pieejamam gultu skaitam un tā nedrīkst būt pārsniegta. Kempings, autofurgonu un pārvietojamo māju izvietošana našņošanai īpašuma teritorijā ir aizliegta. Guļammaisu izmantošana ir aizliegta. Klientus lūdz aizpildīt klienta kartiņu pirms iebraukšanas viesu mājā vai uzturēšanās laikā.

MĀJDZĪVNIEKI

Mājdzīvnieki ir aizliegti. Pārkāpuma gadījumā tiek iekasēta soda nauda 200 EUR apmērā. Par jebkuriem bojājumiem, kurus dzīvnieks nodarījis teritorijā vai mēbelēm, nekavējoties jāpaziņo pārdošanas nodaļai. Klients ir atbildīgs par kompensāciju īpašniekam par visiem nodarītajiem bojājumiem.

SŪDZĪBAS

Visas piezīmes un sūdzības par dzīvojamo telpu aprīkojumu un to stāvokli nekavējoties jāpaziņo pārdošanas nodaļai. Ja klients nav bijis sasniedzams sakarā ar sūdzībām, viņš zaudē tiesības saņemt jebkādas kompensācijas. Ja klients un StayLiepaja nevar nonākt pie vienošanās, klients šajā jautājumā var vērsties patērētāju tiesību aiszardzības centrā.

StayLiepaja neatbild par kompensāciju par bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies dabas apstākļu, kukaiņu, skudru, pēkšņu laikapstākļu maiņas, celtniecības darbu kaimiņu teritorijā vai trešo personu problēmu (ūdensapgādes pārtraukumi, elektrības pārrāvumi vai televīzijas translācijas problēmas) rezultātā. Visās kotedžās ir ierīkots bezvadu internets. StayLiepaja neatbild par kompensāciju par internetpieslēguma traucējumiem.

BOJĀJUMI

Klients atbild par bojājumiem, kurus viņš pats vai viņa viesi nodarījuši kotedžai, tās mēbelēm, iekārtām un citiem viesiem vai viņu īpašumam. Klienta pienākums ir atlīdzināt tīšus vai netīšus bojājumus, samaksājot tieši īpašniekam vai StayLiepaja.

Sods 150 EUR apmērā par tīrīšanu + izmaksas par bojātiem audumiem un mēbelēm tiks iekasētas par vēmekļu, ekskrementu un citu izdalījumu satīrīšanu. Sods 500 EUR apmērā par tīrīšanu + izmaksas par bojātu tehniku tiks iekasētas par vēmekļu, ekskrementu vai citu anormālu netīrumu satīrīšanu saunas un ūdens mucas iekšienē vai apkārt tām.

StayLiepaja ir tiesīgi iekasēt maksu par atslēgu nozaudēšanu 20 EUR apmērā. Ja klients neatdod atslēgu vai ir to pazaudējis, no klienta tiek iekasēta summa par slēdzeņu un atslēgu nomaiņu. StayLiepaja ir tiesīgi iekasēt kompensāciju arī gadījumā, ja apkalpojošajam personālam nākas slēgt vaļā priekšējās durvis, gadījumā, ja atslēgas ir bijušas aizmirstas kotedžā.

NEKĀRTĪBA UN INCIDENTI, KĀ REZULTĀTĀ TIEK LAUZTS ĪRES LĪGUMS

Ja klients, neskatoties uz brīdinājumiem, nepārtrauc traucēt un pakļaut briesmām citus, kas atrodas tajā pašā teritorijā vai kaimiņu teritorijā, StayLiepaja ir tiesīgi nekavējoties lauzt īres līgumu. Visas soda naudas, kas skar augstākminētās darbības tiks iekasētas no klienta.

Pēc plkst 23:00 ir aizliegts trokšņot un klausīties skaļu mūziku, traucējot kaimiņiem. Lūdzu, cieniet kaimiņus.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rezervēšanas noteikumos un cenās. PVN tiks iekasēts atbilstoši pastāvošajam nodokļu likumam. Papildu pakalpojumi tiek sniegti abilstoši pastāvošajam cenrādim. Noteikumi juridiskajām personām tiek apspriesti atsevišķi.

PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA UN VDAR

Visa informācija, kas sniegta StayLiepaja ir konfidenciāla un netiek sniegta trešajām personām. StayLiepaja uzglabā klienta kontaktinformāciju (vārdu, tālruni, e-pastu), viesu skaitu (ieskaitot bērnus), ierašanās / izbraukšanas datumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu apkalpošanu. Personas dati tiek anonimizēti pēc 2 gadiem no klienta izbraukšanas brīža un tiek izmantoti tikai statistikas nolūkiem. Pēc pieprasījuma klients var apskatīt / mainīt, kā arī pieprasīt dzēst savus personas datus, sazinoties ar info@stayliepaja.lv.

STRĪDUS JAUTĀJUMI

Visi strīdus jautājumi ir jārisina civilā veidā, visas domstarpības, neatrisināti jautājumi tiek risināti ar Latvijas Civillikuma un Latvijas tiesu palīdzību.

Ar cieņu, StayLiepaja.lv administrācija.